AMAZON

là công ty thương mại và nhận chuyển giao công nghệ sản xuất túi vải không dệt từ công ty

Thiết bị siêu âm Việt Nam – VIETSONIC

http://www.vietsonic.vn

Chúng tôi có dây chuyền sản xuất túi vải tự động và các thiết bị hàn dây quai.

AMAZON nhận gia công và sản xuất các loại túi vải không dệt như túi đột lỗ hột xoài, túi sốc đáy, sốc hông, túi T-shirt.